Zápis dětí do mateřských škol - Pardubice
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet mateřských škol:0

Mateřská škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 1961

Školský obvod: 
1
Adresa: 
nábřeží Závodu míru 1961
PSČ: 
530 02
Městský obvod:
Pardubice
Telefon: 
466 501 288, 466 501 291
E-mail: 
skolka@mszm.cz
Datová schránka: 
apuns7t
Ředitel: 
Mgr. Radka Melichnová
Adresa poskytování vzdělání: 
nábřeží Závodu míru 1961

Informace školy

Mateřská škola se nachází v klidné části centra města, blízko autobusového a vlakového nádraží na okraji sídliště Závodu míru.

Je plně obklopena zelení a velikou zahradou, kterou lemují vzrostlé chráněné duby. Škola vlastní tělocvičnu, kterou využívá pro pohybové a zájmové aktivity dětí.

Naše zaměření vychází ze zásad Zdravé mateřské školy (prožitkové učení, prostor pro hru, respektování kamarádských vztahů, postupná adaptace, správná výživa...).
Ve třech třídách probíhá jednou týdně bloková výuka angličtiny s lektorkou na úrovni rodilé mluvčí.
 
Dlouhodobými záměry jsou:
- vytvářet kladný vztah k sobě, okolí a prostředí, ve kterém dítě žije, vést k dodržování pravidel, podílet se na klidném a pohodovém prostředí,
- vést děti k osvojování si správných návyků a postojů, které zdraví chrání, podporují a udržují, ke schopnosti zvládat nároky, které jsou na ně kladeny,
- rozvoj školy, která je otevřená názorům rodičů, dalším vzdělávacím institucím a partnerům MŠ s cílem všestranného rozvoje dítěte.
 
V současné době je kapacita MŠ 130 dětí rozdělených do pěti částečně heterogenních tříd. Berušky, Sluníčka a Žabičky navštěvují děti 3 - 5 leté, Houbičky a Kytičky jsou přednostně určeny pro předškolní děti.

Provoz MŠ: 6.30 – 16.30 hod.