Zápis dětí do mateřských škol - Pardubice
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:949Počet přijatých dětí:938

Mateřská škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 1961

Školský obvod: 
1
Adresa: 
nábřeží Závodu míru 1961
PSČ: 
530 02
Městský obvod:
Pardubice
Telefon: 
466 501 288, 466 501 291
E-mail: 
skolka@mszm.cz
Datová schránka: 
apuns7t
Ředitel: 
Mgr. Radka Melichnová
Počet volných míst:
41
Adresa poskytování vzdělání: 
nábřeží Závodu míru 1961

Informace školy

Mateřská škola se nachází v klidné části centra města, blízko autobusového a vlakového nádraží na okraji sídliště Závodu míru.

Je plně obklopena zelení a velikou zahradou, kterou lemují vzrostlé chráněné duby. Škola vlastní tělocvičnu, kterou využívá pro pohybové a zájmové aktivity dětí.

Naše zaměření vychází ze zásad Zdravé mateřské školy (prožitkové učení, prostor pro hru, respektování kamarádských vztahů, postupná adaptace, správná výživa...).
Ve třech třídách probíhá jednou týdně bloková výuka angličtiny s lektorkou na úrovni rodilé mluvčí.
 
Dlouhodobými záměry jsou:
- vytvářet kladný vztah k sobě, okolí a prostředí, ve kterém dítě žije, vést k dodržování pravidel, podílet se na klidném a pohodovém prostředí,
- vést děti k osvojování si správných návyků a postojů, které zdraví chrání, podporují a udržují, ke schopnosti zvládat nároky, které jsou na ně kladeny,
- rozvoj školy, která je otevřená názorům rodičů, dalším vzdělávacím institucím a partnerům MŠ s cílem všestranného rozvoje dítěte.
 
V současné době je kapacita MŠ 130 dětí rozdělených do pěti částečně heterogenních tříd. Berušky, Sluníčka a Žabičky navštěvují děti 3 - 5 leté, Houbičky a Kytičky jsou přednostně určeny pro předškolní děti.

Provoz MŠ: 6.30 – 16.30 hod.

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Číslo jednací žádosti Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání Rozhodnutí
1 1003624968 MSZM/2019/P1-28 974.32 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
2 7523992328 MSZM/2019/P1-68 915.30 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
3 6322972672 MSZM/2019/P1-43 914.06 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
4 8362941568 MSZM/2019/P1-13 912.78 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
5 4818329856 MSZM/2019/P1-59 911.66 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
6 3254684887 MSZM/2019/P1-35 911.64 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
7 2533243904 MSZM/2019/P1-67 904.10 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
8 4282723776 MSZM/2019/P1-8 903.58 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
9 8267115264 MSZM/2019/P1-3 899.62 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
10 8045419008 MSZM/2019/P1-38 897.72 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
11 4582100736 MSZM/2019/P1-10 896.84 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
12 2348472064 MSZM/2019/P1-41 896.78 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
13 7080338944 MSZM/2019/P1-42 896.50 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
14 7908268544 MSZM/2019/P1-19 896.28 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
15 9478045446 MSZM/2019/P1-33 896.08 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
16 4869996544 MSZM/2019/P1-69 894.96 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
17 2834409216 MSZM/2019/P1-9 894.94 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
18 2705600256 MSZM/2019/P1-50 894.52 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
19 4174437344 MSZM/2019/P1-39 894.42 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
20 7368783744 MSZM/2019/P1-16 894.42 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
21 7712522624 MSZM/2019/P1-53 894.04 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
22 7950624128 MSZM/2019/P1-24 893.60 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
23 2565527936 MSZM/2019/P1-14 893.46 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
24 8609827841 MSZM/2019/P1-56 893.32 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
25 1062421504 MSZM/2019/P1-29 892.90 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
26 9894275226 MSZM/2019/P1-2 892.70 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
27 3056398087 MSZM/2019/P1-65 892.32 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
28 5284664832 MSZM/2019/P1-22 892.24 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
29 2875348224 MSZM/2019/P1-37 891.92 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
30 8215793287 MSZM/2019/P1-26 891.18 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
31 3088186881 MSZM/2019/P1-40 891.14 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
32 2683038976 MSZM/2019/P1-23 890.76 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
33 8124810368 MSZM/2019/P1-34 890.42 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
34 9663561344 MSZM/2019/P1-21 855.10 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
35 2770145286 MSZM/2019/P1-11 661.74 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
36 8533527296 MSZM/2019/P1-32 546.70 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
37 5120317952 MSZM/2019/P1-49 546.38 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
38 9396446208 MSZM/2019/P1-51 546.20 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
39 7812459264 MSZM/2019/P1-18 546.06 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
40 6975660992 MSZM/2019/P1-17 546.06 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á
41 2852851712 MSZM/2019/P1-12 536.48 nábřeží Závodu míru 1961 Přijatý/á