Zápis dětí do mateřských škol - Pardubice
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet mateřských škol:0

Mateřská škola Pardubice-Dubina, Erno Košťála 991

Školský obvod: 
2
Adresa: 
Erno Košťála 991
PSČ: 
530 12
Městský obvod:
Pardubice
Telefon: 
466 262 498
E-mail: 
mseko@tiscali.cz
Datová schránka: 
bqshm87
Ředitel: 
Miloslava Korfová
Adresa poskytování vzdělání: 
Erno Košťála 991

Informace školy

Mateřská škola Erno Košťála je šestitřídní mateřská škola s celodenním provozem a kapacitou 150 dětí.Součástí školy je školní jídelna. Najdete nás na sídlišti Dubina v blízkosti školy základní, v dosahu MHD, ale také v blízkosti lesa, který bývá častým cílem vycházek a pobytu venku. 

Zahrada je koncepčně dovybavována s cílem možnosti celoročního pobytu dětí.Poskytujeme předškolní vzdělávání se zaměřením na environmentální výchovu a ochranu životního prostředí, zahrada a blízký les nám umožňují naplňovat některé cíle programu environmentální výchovy ŠVP.

Mateřská škola je držitelem certifikátu „Ekologická škola Pardubického kraje 2. stupně“, jsme členem sítě škol, zabývajících se ekologickou výchovou .Spolupracujeme s farmou pro hospodářská zvířata „Apolenka“, s Ekocentrem Paleta a zapojili jsme se do celostátní soutěže „Recyklohraní“ a celorepublikové akce „Ukliďme Česko“.

Podporujeme rozvoj talentu a zájmy dětí .

Kvalitě řeči u dětí věnujeme nemalou pozornost průběžnou depistáží na celé MŠ a navozováním správné výslovnosti v průběhu dne. Zapojili jsme se do celorepublikového projektu „Česko čte dětem“.

Mateřská škola spolupracuje se Základní školou Pardubice-Dubina, Pedagogicko-psychologickou poradnou Pardubice, se zřizovatelem Městským obvodem Pardubice III a dalšími institucemi. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním a materiály odpovídá počtu dětí i jejich věku, je dbáno na nákup nezávadných a estetických pomůcek a hraček, třídy jsou velmi dobře vybaveny i výtvarným materiálem. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí je průběžně obnovováno.Prostory zahrady jsou koncipovány tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity. Je využíváno také mobilní tělovýchovné nářadí a zahradní dětský nábytek. V letním období je dětem k dispozici i vestavěný bazén. Výzdoba budovy i zahrady je tvořena převážně výrobky dětí a k prezentaci školy slouží především spojovací chodba.