Zápis dětí do mateřských škol - Pardubice
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:949Počet přijatých dětí:938

Mateřská škola Pardubice-Dubina, Erno Košťála 991

Školský obvod: 
2
Adresa: 
Erno Košťála 991
PSČ: 
530 12
Městský obvod:
Pardubice
Telefon: 
466 262 498
E-mail: 
mseko@tiscali.cz
Datová schránka: 
bqshm87
Ředitel: 
Miloslava Korfová
Počet volných míst:
46
Adresa poskytování vzdělání: 
Erno Košťála 991

Informace školy

Mateřská škola Erno Košťála je šestitřídní mateřská škola s celodenním provozem a kapacitou 150 dětí.Součástí školy je školní jídelna. Najdete nás na sídlišti Dubina v blízkosti školy základní, v dosahu MHD, ale také v blízkosti lesa, který bývá častým cílem vycházek a pobytu venku. 

Zahrada je koncepčně dovybavována s cílem možnosti celoročního pobytu dětí.Poskytujeme předškolní vzdělávání se zaměřením na environmentální výchovu a ochranu životního prostředí, zahrada a blízký les nám umožňují naplňovat některé cíle programu environmentální výchovy ŠVP.

Mateřská škola je držitelem certifikátu „Ekologická škola Pardubického kraje 2. stupně“, jsme členem sítě škol, zabývajících se ekologickou výchovou .Spolupracujeme s farmou pro hospodářská zvířata „Apolenka“, s Ekocentrem Paleta a zapojili jsme se do celostátní soutěže „Recyklohraní“ a celorepublikové akce „Ukliďme Česko“.

Podporujeme rozvoj talentu a zájmy dětí .

Kvalitě řeči u dětí věnujeme nemalou pozornost průběžnou depistáží na celé MŠ a navozováním správné výslovnosti v průběhu dne. Zapojili jsme se do celorepublikového projektu „Česko čte dětem“.

Mateřská škola spolupracuje se Základní školou Pardubice-Dubina, Pedagogicko-psychologickou poradnou Pardubice, se zřizovatelem Městským obvodem Pardubice III a dalšími institucemi. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním a materiály odpovídá počtu dětí i jejich věku, je dbáno na nákup nezávadných a estetických pomůcek a hraček, třídy jsou velmi dobře vybaveny i výtvarným materiálem. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí je průběžně obnovováno.Prostory zahrady jsou koncipovány tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity. Je využíváno také mobilní tělovýchovné nářadí a zahradní dětský nábytek. V letním období je dětem k dispozici i vestavěný bazén. Výzdoba budovy i zahrady je tvořena převážně výrobky dětí a k prezentaci školy slouží především spojovací chodba.

 

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Číslo jednací žádosti Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání Rozhodnutí
1 9532529152 971.30 Erno Košťála 991 Přijatý/á
2 6830020928 24/19 SŘ1 904.04 Erno Košťála 991 Přijatý/á
3 8917719683 903.66 Erno Košťála 991 Přijatý/á
4 6079531232 903.28 Erno Košťála 991 Přijatý/á
5 9129660544 902.74 Erno Košťála 991 Přijatý/á
6 7456554496 902.52 Erno Košťála 991 Přijatý/á
7 8842185924 900.72 Erno Košťála 991 Přijatý/á
8 3243657216 897.92 Erno Košťála 991 Přijatý/á
9 4073047681 897.22 Erno Košťála 991 Přijatý/á
10 4489441286 896.54 Erno Košťála 991 Přijatý/á
11 3071074816 896.22 Erno Košťála 991 Přijatý/á
12 3078348672 894.76 Erno Košťála 991 Přijatý/á
13 2571404896 894.58 Erno Košťála 991 Přijatý/á
14 9132520448 894.56 Erno Košťála 991 Přijatý/á
15 7132599808 894.46 Erno Košťála 991 Přijatý/á
16 2398408448 894.38 Erno Košťála 991 Přijatý/á
17 8147937289 894.26 Erno Košťála 991 Přijatý/á
18 3030826883 894.14 Erno Košťála 991 Přijatý/á
19 8832152327 893.74 Erno Košťála 991 Přijatý/á
20 9887373824 892.52 Erno Košťála 991 Přijatý/á
21 2746103048 892.40 Erno Košťála 991 Přijatý/á
22 8567860224 892.22 Erno Košťála 991 Přijatý/á
23 3813487049 891.72 Erno Košťála 991 Přijatý/á
24 4972656642 891.62 Erno Košťála 991 Přijatý/á
25 6814866496 891.06 Erno Košťála 991 Přijatý/á
26 6238812288 890.92 Erno Košťála 991 Přijatý/á
27 2624868512 890.44 Erno Košťála 991 Přijatý/á
28 3156738688 890.38 Erno Košťála 991 Přijatý/á
29 8277124486 890.00 Erno Košťála 991 Přijatý/á
30 8471568649 872.04 Erno Košťála 991 Přijatý/á
31 2558143488 872.04 Erno Košťála 991 Přijatý/á
32 8832672946 646.08 Erno Košťála 991 Přijatý/á
33 5081438722 625.22 Erno Košťála 991 Přijatý/á
34 4096544963 601.96 Erno Košťála 991 Přijatý/á
35 2632988169 600.20 Erno Košťála 991 Přijatý/á
36 8828552961 546.42 Erno Košťála 991 Přijatý/á
37 4885458816 545.70 Erno Košťála 991 Přijatý/á
38 7710227456 537.28 Erno Košťála 991 Přijatý/á
39 4278779136 536.82 Erno Košťála 991 Přijatý/á
40 2265730567 536.70 Erno Košťála 991 Přijatý/á
41 9903569664 536.46 Erno Košťála 991 Přijatý/á
42 8160039424 536.32 Erno Košťála 991 Přijatý/á
43 4864668162 536.28 Erno Košťála 991 Přijatý/á
44 8630935296 535.84 Erno Košťála 991 Přijatý/á
45 3071434752 535.56 Erno Košťála 991 Přijatý/á
46 4612012544 496.76 Erno Košťála 991 Přijatý/á