Zápis dětí do mateřských škol - Pardubice
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet mateřských škol:0

Vydávání žádostí

Kdy probíhá vydávání žádostí o přijetí dětí do MŠ?

16.4.2019 – 6.5.2019

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy (žádost) můžete získat vyplněním elektronické žádosti na těchto internetových stránkách v období od 16.4. – 6.5.2019.

V případě, že nemáte možnost vyplnit nebo vytisknout elektronickou žádost, můžete navštívit níže  uvedená kontaktní místa.

 

Důležité informace:

Pro vyplnění můžete použít číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu zdravotní pojišťovny dítěte.

Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána). Tento identifikátor si poznamenejte pro další případné opravy nebo pro sledování žádosti.

Žádost po vygenerování vytiskněte a neopomeňte ji nechat potvrdit DĚTSKÝM lékařem.

V případě podání žádostí na více mateřských škol vytiskněte a nechte lékařem potvrdit takový počet žádostí, na kolik mateřských škol dítě hlásíte.

Školy zapisujte v takovém pořadí, v jakém máte o umístění dítěte zájem.

Vyplňování věnujte DŮKLADNOU pozornost.

Uvedením nepravdivých údajů v žádosti se vystavujete riziku postihu pro přestupek.

 

Podepsanou a lékařem potvrzenou žádost předáte na vybrané mateřské škole (vybraných mateřských školách) ve II. fázi zápisů, tj. 6.5.2019-7.5.2019

 

Kontaktní místa pro vyplnění elektronické žádosti do mateřské školy pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně:

  • Magistrát města Pardubic, odbor školství, kultury a sportu, oddělení školství, Štrossova 44, 530 21  Pardubice, Ing. Iva Kamenická, 1. patro, č. dveří 110, tel. 466859531, e-mail: zapisydoms@mmp.cz – po předchozí domluvě.
  • Mateřské školy. Na každé mateřské škole ve dnech stanovených ředitelkami jednotlivých škol. Tyto informace získáte přímo v konkrétní mateřské škole nebo na jejích webových stránkách.