Zápis dětí do mateřských škol - Pardubice
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet mateřských škol:0

Sběr žádostí

Kdy bude probíhat sběr žádostí o přijetí dítěte do MŠ?

16.4.2019 – 6.5.2019  

8:00–12:30 13:00–16:00

Sběr přihlášek (žádostí) probíhá v termínu 6.5. - 7.5.2019 na jednotlivých mateřských školách.

Počet volných míst v konkrétní mateřské škole je uveden na těchto stránkách v záložce „Seznam škol“ – pomůže to lépe odhadnout, jaké má dítě šance na přijetí.

 

Ředitelce mateřské školy předloží zákonný zástupce v tomto termínu:

  • řádně vyplněnou přihlášku,
  • rodný list dítěte,
  • průkaz zdravotní pojišťovny dítěte,
  • svůj občanský průkaz,
  • případně doklad o bydlišti – např. originál nájemní smlouvy,
  • doklad o trvalém pobytu dítěte – pokud se liší od pobytu zákonných zástupců – např. originál potvrzení z ohlašovny pobytu.

Dítě může být přihlášeno do libovolného počtu mateřských škol. Do každé z nich musí zákonný zástupce podat žádost potvrzenou dětským lékařem. 

V případě, že podáváte žádost do speciální třídy, je nutné k žádosti doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) nebo alespoň doporučení odborného lékaře (např. foniatr, logoped, neurolog, psychiatr, oční lékař a jiné).

 

PPP-Pedagogicko-psychologická poradna

SPC-Speciálně pedagogické centrum