• 0. Základní informace od 12. 2. 2018
 • 1. Vydávání žádostí 16. 4. – 9. 5. 2018
 • 2. Sběr žádostí  9. 5. – 10. 5. 2018 
  8:00-12:30 13:00-16:00
 • 3. Přijímací řízení od 15. 5. 2017

Systém pro zápis dětí do mateřských škol

Zápisy do mateřských škol budou pro školní rok 2018/2019 probíhat pomocí této webové aplikace - zapisy.pardubice.eu

 

Zápis dětí do mateřských škol probíhá ve třech fázích. Více informací o průběhu zápisu naleznete v záložce „Přijímací řízení“ a dalších záložkách. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2018/2019 se připravují.

 

Seznam spádových mateřských škol

 

Povinnost předškolního vzdělávání

Od 1.9.2018 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovršily pěti let do 31.8.2018.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů a také na cizince, kteří na území České republiky pobývají dobu delší než 90 dnů.

 

Zákonný zástupce dítěte narozeného do 31.8.2013 je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání:

 • do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu
 • nebo může zvolit pro dítě jinou mateřskou školu zapsanou ve školském rejstříku
 • nebo může zvolit jiný způsob povinného předškolního vzdělávání tj.:

a)  individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání jiným způsobem, tj. a), b), c) je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli vybrané spádové mateřské školy v den sběru přihlášek, případně nejpozději do konce května 2018.

 

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením (je diagnostikováno lékařem) 

 

Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku, za který může být uložena pokuta do výše 5.000,00 Kč.

 

Vzdělávání se pro předškolní děti (tj. děti narozené 31.8.2013 a starší) poskytuje bezúplatně. 

Jaké jsou cíle projektu

Zajištění transparentnosti přijímacího řízení
Poskytnutí online informací rodičům
Zjednodušení administrace ředitelkám MŠ
Poskytnutí zpětné vazby zřizovateli

 

Jak se připravit?

Pro bezproblémové vydání žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč Internet explorer (verze 8 a vyšší), Firefox, Safari nebo Chrome. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory.

Pro tisk žádosti je třeba mít v počítači k dispozici prohlížeč PDF souborů např. Adobe Reader.

Aktuality

 • Vyhláška o školských obvodech

  Vyhláška o školských obvodech pro MŠ byla schválena dne 23.2.2017.Mapa a přehled školek